Welke dekkingen biedt een brommerverzekering allemaal?

Welke dekkingen biedt een brommerverzekering allemaal?

In Nederland geldt net als in de meeste andere Europese landen dat elk gemotoriseerd voertuig dat op de openbare weg komt dient te zijn verzekerd. Dit geldt uitsluitend voor de zogenaamde WA-verzekering. Wanneer je ervoor kiest om voor je brommer een dergelijke brommerverzekering af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat je op die manier bent gedekt tegen schade die wordt aangebracht ten opzichte van derden. Met andere woorden, raak jij betrokken in een ongeval waarbij de schade door jou is veroorzaakt? Dan zal jouw WA-verzekering de verzekering van de tegenpartij uitkeren. Er zijn echter ook nog uitgebreidere brommerverzekeringen op de markt terug te vinden. Wil jij hier graag meer over te weten komen? Dan is dat mogelijk door middel van de informatie hier op deze pagina!

De gewone WA-dekking voor brommers

De eerste brommerverzekering waar je voor kan kiezen is natuurlijk de WA-verzekering. Ondanks het feit dat er op de markt tal van verschillende soorten brommerverzekeringen zijn terug te vinden is dit de enige die je verplicht moet afsluiten. De reden waarom deze verzekering bij wet verplicht is, is het gevolg van het feit dat ze ervoor moet zorgen dat iedereen die met een brommer deelneemt aan het verkeer op de weg is gedekt. Vroeger bestond die verplichting niet waardoor er vaak sprake was van financiële problemen wanneer er sprake was van schade veroorzaakt door een brommer. Door de WA-verzekering te verplichten behoort dit wellicht definitief tot het verleden. 

Wat zijn de voordelen van de WA-verzekering?

Het afsluiten van de WA-verzekering voor je brommer brengt een aantal interessante voordelen met zich mee. Het gaat hierbij concreet om de hieronder terug te vinden voordelen:

  1. De WA-verzekering is door iedereen af te sluiten; 
  2. De verzekeringspremie van deze verzekering is veruit de voordeligste; 
  3. Je voldoet perfect aan de geldende wettelijke verplichtingen; 

In het bijzonder de lage verzekeringspremie die wordt aangerekend voor de WA-verzekering zorgt ervoor dat ze voor veel mensen de meest logische keuze is. Dit gezegd hebbende is het zo dat er niet alleen maar voordelen zijn verbonden aan het gebruik van deze verzekering. De nadelen waarmee je kan worden geconfronteerd ontdek je in het volgende stukje.

Wat zijn de nadelen?

Eigenlijk zijn de nadelen van de WA-verzekering voor brommers in eerste instantie niet echt relevant. Sowieso dien je namelijk minstens deze verzekering voor je brommer af te sluiten. Let hierbij goed op het woordje “minstens”. Het is namelijk zo dat je ook bij het afsluiten van de beperkte en bij de volledige cascoverzekering kan rekenen op de aanwezigheid van de WA-dekking. Ben jij dus met andere woorden iemand die veelvuldig gebruik maakt van zijn of haar brommer? Dan zijn de dekkingen van de gewone WA-verzekering voor jou wellicht veel te beperkt. Het afsluiten van een uitgebreidere verzekering is dan ook veel interessanter.

De beperkt cascoverzekering voor brommers

De beperkt cascoverzekering kan eigenlijk worden aanzien als een iets uitgebreidere WA-verzekering. Net zoals bij de gewone WA-verzekering is ook hier de dekking voor derden bij aanwezig, maar dan wel aangevuld met nog een aantal extra dekkingen. Hierbij gaat het dan vooral om schade die wordt veroorzaakt door een mogelijke diefstal van je brommer. Ook wanneer er sprake is van schade aan je brommer door een  brand is dit verzekerd. 

De voor- en nadelen van de beperkt cascoverzekering 

Net zoals voor de WA-verzekering voor brommers geldt is het ook bij de beperkt cascoverzekering zo dat er natuurlijk zowel sprake is van voor- als nadelen. Laat ons in eerste instantie even een blik werpen op de voordelen waar je op kan rekenen. Ten opzichte van de WA-verzekering kan je bij dit type van verzekering rekenen op de volgende voordelen: 

  1. Schade als gevolg van joyriding en diefstal wordt gedekt; 
  2. Schade aan je brommer veroorzaakt door een brand is verzekerd;

Ondanks het feit dat de dekkingen van de beperkt cascoverzekering dus toch wel wat uitgebreider zijn in vergelijking met deze van de WA-verzekering moet het gezegd dat de verzekeringspremie nog steeds een behoorlijk stuk lager is gelegen in vergelijking met de volledige cascoverzekering of de zogenaamde all risk voor brommers. 

De nadelen waar je rekening mee moet houden bij dit type van brommerverzekering hebben voornamelijk betrekking tot het feit dat nog lang niet alle vormen van schade worden gedekt, integendeel. Voor mensen die echt dagelijks veelvuldig gebruikmaken van hun brommer kan ook dit type van brommerverzekering dan ook nog steeds niet de meest interessante zijn.

De volledige cascoverzekering voor brommers

Bovenstaande brengt ons bij de meest uitgebreide brommerverzekering die op de markt is terug te vinden. We hebben het hierbij dan uiteraard om de volledige cascoverzekering. Dit is niet alleen de meest complete, maar tegelijkertijd ook de duurste brommerverzekering die er bestaat. Bij het afsluiten van deze verzekering heb je dan ook de beschikking over alle dekkingen uit de WA- en beperkt casco-verzekeringen, maar dan wel aangevuld met nog een reeks van extra interessante dekkingen. Denk hierbij vooral aan de volgende:

  1. Een dekking van schade door slippen; 
  2. Een dekking van schade door botsen; 
  3. Een dekking van schade door omvallen;

De bovenstaande extra dekkingen zorgen ervoor dat je bij het afsluiten van de volledige cascoverzekering altijd kan rekenen op de meest optimale verzekering voor jouw brommer. Je moet er zoals aangegeven echter wel rekening mee houden dat dit type van verzekering mogelijks niet voor iedereen de beste keuze is. Vooral de hoge verzekeringspremie is hiervoor verantwoordelijk. Ook het volgende stukje tekst neem je dus maar beter grondig door. 

Voor wie is de volledige casco brommerverzekering interessant?

De volledige casco brommerverzekering kan interessant zijn voor elke eigenaar van een brommer zolang er maar aan twee voorwaarden wordt voldaan, namelijk: 

  1. Wanneer de waarde van de brommer de hoge premie rechtvaardigt; 
  2. Wanneer je veelvuldig gebruikmaakt van je brommer; 

Voor de volledige casco brommerverzekering geldt dat ze altijd gepaard gaat met een stevig kostenplaatje. Dit gezegd hebbende is het wel mogelijk om de kostprijs te drukken, bijvoorbeeld door een vergelijking uit te voeren. Daarnaast kan je er uiteraard ook altijd voor kiezen om een iets hoger eigen risico te gaan hanteren. Bij een schadegeval moet je dan weliswaar wat meer kosten uit eigen zak betalen, maar daar staat tegenover dat je periodieke verzekeringspremie wel aanzienlijk lager kan uitvallen. Dit kan voor heel wat verzekeringnemers dus absoluut de moeite waard zijn om te overwegen.

Wil jij je brommer verzekeren? Vergelijk dan eerst de verschillende aanbieders via Diks!